Het Project

Kijken naar de toekomst

UZ Leuven bouwt een gloednieuw kinderziekenhuis.

Het huidige kinderziekenhuis is ondergebracht in een van de oudste gebouwen van campus Gasthuisberg. Hoewel binnen deze muren aan topgeneeskunde wordt gedaan, merken we toch vaak dat de infrastructuur ons niet steeds toelaat om kinderen in de allerbeste omstandigheden te verzorgen.

Bovendien doen kinderartsen meer dan ziektes genezen: ze willen kinderen de kansen bieden om op te groeien tot gezonde volwassenen. Om het nieuwe kinderziekenhuis hiervoor optimaal in te richten, zijn we op zoek naar financiële steun.

Over UZ Leuven

Met bijna 2000 bedden is UZ Leuven het grootste ziekenhuis in België. In eigen land en internationaal, wordt UZ Leuven gewaardeerd als centrum voor topgeneeskunde, opleiding en onderzoek. 9000 gedreven medewerkers zetten zich elke dag in op campus Gasthuisberg, Pellenberg, Sint-Pieter en Sint-Raphaël om gediversifieerde en specialistische patiëntenzorg aan te bieden. Voortdurende verbetering en vernieuwing van die zorg staan hoog in het vaandel.

OVER HET KINDERZIEKENHUIS

Er werken meer dan 30 gespecialiseerde kinderartsen in het kinderziekenhuis, die dagelijks kunnen rekenen op de inzet van evenveel arts-specialisten in opleiding en ongeveer 200 verpleegkundigen. Samen voeren ze jaarlijks meer dan 36.000 raadplegingen uit en meer dan 3000 zaalrondes. Het Kinderziekenhuis beschikt over 118 bedden voor ziekenhuisopname, waarvan 13 bedden op de medium-care-afdeling, 30 plaatsen voor daghospitalisatie en 5 hemodialyseposten. Het nieuwe gebouw zal eveneens een geïntegreerd therapeutisch platform bevatten voor ondersteuning van de kinderen door kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten,… Maar de artsen en medewerkers van het kinderziekenhuis staan er niet alleen voor, er bestaat een zeer nauwe samenwerking met de neonatale en pediatrisch intensieve zorgen afdelingen, de pediatrische chirurgische en radiologie afdelingen, het centrum voor ontwikkelingsstoornissen, de dienst kinderpsychiatrie en de dienst urgentiegeneeskunde.

De aanpak van het Kinderziekenhuis.

[Jouw] Kinderziekenhuis kijkt verder dan het puur medische: we behandelen kinderen in hun volledigheid en vrijwaren hun volle potentieel. Daarom organiseren we onze werking omheen het individu, niet volgens een leeftijd of een ziekte.
Een multidisciplinair team begeleidt elk kind in alle facetten van de ziekte, maar ook alle facetten van het leven.
In het kinderziekenhuis werken kinderartsen uit verschillende sub-disciplines samen met verpleegkundigen, sociaal werkers, logistieke medewerkers, diëtisten, kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, muziek- en speltherapeuten, leerkrachten en administratieve medewerkers. Al deze mensen zorgen er samen voor dat elk kind zich welkom voelt en dat de ontwikkeling van het kind niet stilvalt door de ziekte.